AVG

Vanaf 25 mei 2018 moeten ook verenigingen en stichtingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe privacywet.

​ (Foto)beelden

Tijdens de vakantiespelweek wordt er door de vakantiespelweek zelf een aantal foto’s gemaakt en video’s. Deze komen op de website, Facebook-pagina en worden gebuikt tijdens de Sing-in mogelijk worden deze ook ingezet als PR voor volgende vakantiespelweek jaren. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder toestemming van de ouders of voogd geen herkenbare beelden online geplaatst mogen worden. Geef tijdens het inschrijven aan of er toestemming gegeven wordt om foto’s en video’s te maken van uw kind. Mocht er onverhoopt toch nog iets geplaatst zijn, kan er ten alle tijden contact met ons worden opgenomen.

​Wanneer geen toestemming is gegeven, adviseren wij om dit ook zelf met het kind/de kinderen te bespreken.

Uiteraard gaan wij respectvol om met de gemaakte beelden en hopen jullie op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

​NB: Dit document is met de grootste zorg samengesteld om te voldoen aan de AVG. Wij zijn geen jurist en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als er onvolkomenheden in het document staan.

​NB: Wij hebben geen invloed en verantwoordelijkheid op foto’s die gemaakt en gepubliceerd worden door mensen van buiten de vakantiespelweek (bijv. pers).